Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập chạy chương trình mua 125 viên (5 thùng) đá cắt 355×3×25.4 mm màu xanh các hiệu Trâu Mới, Tope, núi lửa (kèm hình sau mổi nhãn hiệu) giá 25.000/viên được tặng 50 viên đá cắt 107×1.2×16mm hiệu tope (kèm hình).Chương trình chỉ chạy cho 100 phần ,nếu có nhu cầu ibox nhé. Hàng đảm bảo chất lượng đúng hàng loại 1.Xin tham khảo clip cắt thử đá (đường dẩn)

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 ƯỚT MÀU TRẮNG

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 ƯỚT MÀU ĐỎ

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 MÀU VÀNG

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 108 KHÔ

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

CHÉN MÀI XANH KHÍA

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

CHÉN MÀI ƯỚT

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 110 KHÔ

Đá cắt kim loại

Trâu mới 107×1.2x16mm

2,500 
-4%

Đá cắt kim loại

TOP1ONE

25,000  24,000 

Đá cắt kim loại

TOPE WIN

Đá cắt kim loại

MOUN TOPE

LƯỠI CƯA ĐÁ, CẮT GẠCH

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 ƯỚT MÀU TRẮNG

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 ƯỚT MÀU ĐỎ

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 MÀU VÀNG

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 350 ƯỚT MÀU XANH

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 KHÔ XANH

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 KHÔ MÀU XANH

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 350 KHÔ TRẮNG

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 350 KHÔ XANH

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 500 KHÔ

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 XANH MỎNG

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 300 XANH DÀY

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 250 DÀY

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 180 ƯỚT

Lưỡi Cưa Đá, Cắt Gạch

LƯỠI CẮT 150 ƯỚT

ĐÁ CẮT KIM LOẠI

Đá cắt kim loại

Trâu mới 107×1.2x16mm

2,500 
-4%

Đá cắt kim loại

TOP1ONE

25,000  24,000 

Đá cắt kim loại

TOPE WIN

Đá cắt kim loại

MOUN TOPE

Đá cắt kim loại

TOP ONE

Đá cắt kim loại

TN

Đá cắt kim loại

TRÂU MỚI

-4%

TIN TỨC